Tłumaczenia ukraińskie

w dół

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe (uwierzytelnione) z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński.

Oferuję tłumaczenie przysięgłe z/na język ukraiński i z/na język polski następujących dokumentów, w tym: aktów stanu cywilnego, aktów urodzenia, aktów notarialnych (t.j.: testamentu, darowizny, umowy kupna-sprzedaży), dokumentów firmowych (umowa o pracę, porozumienie, pełnomocnictwo, faktury), świadectwa i certyfikaty.

Tłumaczenia pisemne przysięgłe są to wszelkie teksty, dokumenty, wymagające potwierdzenia tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego są niezbędne podczas załatwiania spraw w polskich urzędach, sądach, instytucjach, organizacjach, bankach, firmach ubezpieczeniowych. Tłumaczenia dokonane przez innych tłumaczy, którzy NIE znajdują się na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości – w wielu instytucjach NIE SĄ HONOROWANE.

Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) są wykonywane na zlecenie klientów z dokumentów dostarczonych (oryginałów) oraz skanów / zdjęć / kserokopii. Każda strona tłumaczenia opatrzona jest osobistą pieczęcią tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego Artura Sologuba, wydaną przez Mennicę Państwową i podpisem tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia zwykłe to proste dokumenty, które nie wymagają znajomości fachowej wiedzy. Wykonuję tłumaczenia pisemne artykułów, materiałów firmowych, dokumentów, listów, tekstów, reklam, stron internetowych.

Wysoka jakość tłumaczeń zwykłych i wierność przekładu z zachowaniem stylu i formy dokumentu są dla mnie najważniejsze.

Telefon +48 666 666 654 E-mail biuro@przysieglytlumacz.pl